Na czym można oprzeć skuteczny team building?

Jak wiadomo, team building może polegać na różnych aktywnościach, nawet jeśli jego ostateczny cel jest ten sam. Wiele zależy od organizatora, który często samodzielnie decyduje o tym, jakiego typu zajęcia powinny przynieść najlepsze efekty w kontekście rozwoju współpracy oraz integracji danego zespołu. Nie oznacza to jednak, że nie można posiadać w tej kwestii własnych życzeń […]

Continue Reading